Back

Egelvriendelijke wijken is een project in samenwerking met Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Hoogeveen, Egelopvang ‘t Egelhuus Hollandscheveld en Het Egelprogramma.

SWW wil mensen verbinden en tegelijkertijd wilde dieren ondersteunen

De wens van SWW was om mensen binnen hun eigen buurt met elkaar te verbinden en tegelijkertijd wilde dieren te ondersteunen. Daarom hebben ze een project opgezet om egelhotels te maken en te plaatsen in het gebied waar ze specifiek werken. De pilot is bedoeld voor twee buurthoofden binnen de gemeente Hoogeveen, Nederland.

COA Hoogeveen wil vluchtelingen verbinden met de lokale bevolking

Het COA in Hoogeveen dat het vluchtelingencentrum exploiteert, wil vluchtelingen in contact brengen met mensen die in de wijken wonen, zodat mensen de kans krijgen zich in de stad te vestigen en zich thuis te voelen. Ze hebben vrijwilligers die samen met lokale families egelhotels willen bouwen om in hun buurt te plaatsen.

Egelopvang ‘t Egelhuus wil dieren in het wild steunen

De egelopvang is een van de weinige opvangcentra in de omgeving en wil zich daarom inzetten om egels in de stad te ondersteunen om te voorkomen dat ze te hulp komen. Het geven van advies aan de lokale bevolking over hoe je egels kunt ondersteunen, hoe je zieke egels kunt herkennen en wanneer je egels moet redden.

The Hedgehog Program wil mensen verbinden met de natuurlijke wereld

The Hedgehog Program werd gevraagd om mee te werken aan de samenwerking door advies te geven, PR te verzorgen en in het algemeen te helpen waar we maar kunnen. Een van onze belangrijkste doelen is om mensen te onderwijzen en hen te verbinden met de natuurlijke wereld om hen heen. Door aanwezig te zijn tijdens de wandeling door de wijk kunnen we plekken uitkiezen om de egelhotels te plaatsen en uitleggen waarom die plekken zo goed werken.

Een pilot in twee wijken

Dit project is een pilot in twee wijken in Hoogeveen, om te zien of mensen actief willen helpen wilde dieren te ondersteunen en tegelijkertijd in contact willen komen met vluchtelingen die momenteel in het vluchtelingencentrum verblijven. Mensen die in een bepaalde straat wonen, kunnen zich aanmelden om samen met de vrijwilligers van het asielzoekerscentrum een ​​egelhotel te maken. Het ontwerp van het egelhotel is gebaseerd op het ontwerp van de Stichting Egelbescherming Nederland. Nadat we een egelhotel hebben gebouwd, lopen we met ze door de straat om een ​​goede plek uit te zoeken om de egel te plaatsen en instructies te geven over hoe we de egels die het egelhotel bezoeken in de gaten kunnen houden. Als de pilot succesvol blijkt, kunnen we in de toekomst uitbreiden naar andere wijken.

×