Back

Hoogeveen Groen bestaat uit enthousiaste mensen, bedrijven en organisaties die samenwerken om de biodiversiteit te bevorderen door particuliere tuinen, bedrijventerreinen en openbare ruimtes via ‘groene stapstenen’ met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan groene boomspiegels, groene moswanden, sedumdaken of een ‘tiny forest’. Werkt u samen met Hoogeveen Groen? Dan zoeken we samen naar nieuwe kansen voor meer biodiversiteit binnen de gemeente Hoogeveen, Nederland. Ook deze pilots gaan we monitoren, bijvoorbeeld met de egelkaart.

De natuur wat meer ruimte geven, dat is het doel. Door middel van ‘rewilding’ (dat wil zeggen het planten van inheemse plantensoorten) en het bevorderen van bestaande duurzame oplossingen, beter beleid voor het beheer van stadsparken voor mens en dier en het monitoren van diersoorten in Hoogeveen wil Hoogeveen Groen ook de natuur een plek geven weer binnen de stad. Omdat de natuur goed is voor iedereen!

Werkgroep onder IVN

Hoogeveen Groen is als werkgroep met eigen projecten gehuisvest bij IVN Hoogeveen. Hierdoor wordt samenwerking met andere werkgroepen binnen IVN mogelijk en kunnen we de kennis over de natuur optimaal benutten door andere werkgroepen uit te nodigen om een ​​kijkje te nemen bij de lopende projecten van Hoogeveen Groen.

×